نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم

نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم، فردار ماهر

نانوای نان های حجیم و نیمه حجیم، خمیرساز ماهر

آشپزی سنتی

آشپزی درجه 2

آشپزی درجه 1

کبابزن تخته کار

سالادساز و اردور ساز

شیرینی پز درجه 2

شیرینی پز درجه 1

کیک تر ساز

طباخ آبزیان

شیرینی خشک با فر

دسر بین الملل

آشپزی هتلداری

کافی شاپ

فست فود

آشپز بین الملل

دسر ساز سنتی

آشپزی با مایکروویو

آشپزی هتل درجه 2

آشپزی هتل درجه 1

سفره آرایی هتل

قناد هتل